Khóa Tu Mùa Hè 2008

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 3800
Số lượt tải: 788

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26759
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14557
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5922
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
6989
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9239
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4635
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4683
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6743
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18519
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10015
2371
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5018
1492
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3032
569