Khóa Tu Mùa Hè 2008

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 3984
Số lượt tải: 788

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26987
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14777
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6145
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7213
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9443
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4865
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4923
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6954
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18726
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10211
2374
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5290
1495
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3175
572