Khóa Tu Mùa Hè 2008

Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Thiện Minh
Số lượt nghe: 6145
Số lượt tải: 970

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26988
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14777
2853
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7214
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9444
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3985
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4866
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4924
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6955
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18726
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10211
2374
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5291
1495
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3175
572