Khóa 66

Tự Lực và Tha Lực - Phật thất 66
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 11682
Số lượt tải: 1762

Pháp âm cùng danh mục

Những bước chân an lạc - Phật thất 66
Thích Trí Thường
9107
1231
Vui để sống - Phật thất 66
Thích Giác Hiếu
22206
2661
Cánh cửa hạnh phúc - Phật thất 66
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
39283
4891
Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66
Thích Nhật Hỷ
11267
1506
Vui để sống - Thích Giác Hiếu
Thích Giác Hiếu
4946
660
Tự lực và tha lực - Phật thất 66
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4192
734
Cánh cửa hạnh phúc
Thích Giác Hạnh
5058
1166
Niệm Phật phát khời bốn tâm rộng lớn
Thích Nhật Hỷ
3717
660
Những bước chân an lạc
Thích Trí Thường
3059
595