Pháp Thoại Video

Tư liệu tại New Zealand và Úc Châu năm 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 306
Số lượt tải: 13

Pháp âm cùng danh mục

Thăm quý Thầy chùa Hoằng Pháp đang điều trị covid - 19
Thượng tọa Thích Chân Tính
25
0
Nằm mơ thấy quỷ đến bắt đi là điềm gì ? | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
45
15
Bài 49: Chư Tăng chùa Hoằng Pháp nhiễm Covid - 19 | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
27
4
Lễ giỗ Tổ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
118
151
Truyện Tranh :"Cá Sấu Ngu Ngốc" - Tác giả Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
111
224
Bài 48: Lá Thư Của Nữ Tử Tù - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
52
2
Truyện tranh :"Chim Bồ Câu Và Quạ" - Tác giả Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
45
112
Bài 47: Vì Sao Vào Chùa Lễ Tổ Trước? - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
50
113
Thương cha mẹ già bị con giết chết - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
66
2
Bài 45: HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN Viên Tịch | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
71
2
Bài 44: Thiếu nợ người, đem tiền cúng chùa có hết nợ không? - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
106
2
Bài 43: 7 nghệ sĩ ra đi vì Covid-19
Thượng tọa Thích Chân Tính
78
2