Khóa Tu Mùa Hè 2009

Trường đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 6530
Số lượt tải: 1482

Pháp âm cùng danh mục

Tọa Đàm Ăn Chay Dưỡng Chất Và Khí Hậu -khóa tu mùa hè 2009
11605
2442
Trường Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Trí Chơn
36903
6582
Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Nhật Từ
16867
3279
Nắng Ấm Mùa Xuân - Khóa tu mùa hè 2009
Thích Nữ Hương Nhũ
20119
4057
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - khóa tu mùa hè - 2009
9377
1930
Gieo Trồng Hạt Giống Tốt - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Phước Tiến
26291
5322
Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên - Khóa tu mùa hè - 2009
31162
5061
Ngưỡng cửa cuộc đời
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4916
1256
Nắng ấm mùa xuân
Thích Nữ Hương Nhũ
4340
842
Gieo trồng hạt giống tốt
Thượng tọa Thích Phước Tiến
5387
1231