Khóa 65

Trở lại thiên đường
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Số lượt nghe: 3374
Số lượt tải: 386

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11052
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16792
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8908
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11380
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10905
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17721
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3549
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4135
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3358
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3737
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6440
1461