Khóa Tu Mùa Hè 2009

Tọa Đàm Ăn Chay Dưỡng Chất Và Khí Hậu -khóa tu mùa hè 2009
Số lượt nghe: 11389
Số lượt tải: 2442

Pháp âm cùng danh mục

Trường Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Trí Chơn
36614
6580
Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Nhật Từ
16655
3279
Nắng Ấm Mùa Xuân - Khóa tu mùa hè 2009
Thích Nữ Hương Nhũ
19916
4057
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - khóa tu mùa hè - 2009
9150
1930
Gieo Trồng Hạt Giống Tốt - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Phước Tiến
26047
5322
Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên - Khóa tu mùa hè - 2009
30946
5061
Ngưỡng cửa cuộc đời
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4680
1253
Nắng ấm mùa xuân
Thích Nữ Hương Nhũ
4075
839
Gieo trồng hạt giống tốt
Thượng tọa Thích Phước Tiến
5173
1228
Trường đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6295
1479