Vía Phật A Di Đà

Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 2421
Số lượt tải: 7

Pháp âm cùng danh mục

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
157
1
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
221
1
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
2831
19
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4960
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5796
230
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
12201
645
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15666
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
6579
760
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
5310
569