Khoá 79

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 7633
Số lượt tải: 487

Pháp âm cùng danh mục

Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9336
723
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6136
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7062
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6954
555
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7232
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6283
250
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12455
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
6448
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5386
311