Khoá 79

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 6562
Số lượt tải: 251

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7906
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9632
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6426
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7332
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7224
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7533
305
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12735
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
6941
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5668
311