Phước duyên gặp thầy

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 15236
Số lượt tải: 2718

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16539
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
10904
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11015
1866
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12447
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8500
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
15656
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17974
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9225
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16516
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14230
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5577
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5471
297