Khóa 51

Tịnh độ ở đâu
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 4452
Số lượt tải: 713

Pháp âm cùng danh mục

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5935
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
7699
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
6224
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
9020
1279
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3093
518
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
3148
550
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
3104
508