Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật

Giảng sư: Thích Trí Minh

Số lần nghe: 4246 Số lần tải: 135

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,184
    pháp âm : 57,729,093
 • Đang truy cập
    Tin tức : 32
    Nghe pháp : 39
 • Số người đang Online: 71

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009