Lễ Sám Hối

TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
Thích Tâm Trịnh
Số lượt nghe: 42
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Sân hận và cách đối trị sân hận
Thích Tâm Thạch
31
1
Hạnh Bố Thí
Thích Tâm Dược
116
0
Hạnh Bố Thí
Thích Tâm Dược
54
0
TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
Thích Tâm Trịnh
48
9
Giáo Dục Gia Đình
Thích Tâm Quyết
40
1
Giáo Dục Gia Đình
Thích Tâm Quyết
49
1
5 Phước Báu Khi Mời Chư Tăng Đến Nhà
Thích Tâm Luân
46
1
5 Phước Báu Khi Mời Chư Tăng Đến Nhà
Thích Tâm Luân
42
0
Thế Giới Sẽ Ra Sao?
Thích Tâm Hạnh
165
1
Thế Giới Sẽ Ra Sao?
Thích Tâm Hạnh
79
6
Bình Tĩnh Đương Đầu Với Corona
Thích Tâm Duyệt
303
80
Bình Tĩnh Đương Đầu Với Corona
Thích Tâm Duyệt
113
4