Pháp Thoại Video

Thiên tai
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 4263
Số lượt tải: 600

Pháp âm cùng danh mục

Nữ ca sĩ không biết hổ thẹn | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
14
0
Thăm quý Thầy chùa Hoằng Pháp đang điều trị covid - 19
Thượng tọa Thích Chân Tính
34
0
Nằm mơ thấy quỷ đến bắt đi là điềm gì ? | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
58
17
Bài 49: Chư Tăng chùa Hoằng Pháp nhiễm Covid - 19 | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
35
4
Lễ giỗ Tổ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
122
155
Truyện Tranh :"Cá Sấu Ngu Ngốc" - Tác giả Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
116
228
Bài 48: Lá Thư Của Nữ Tử Tù - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
57
2
Truyện tranh :"Chim Bồ Câu Và Quạ" - Tác giả Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
48
114
Bài 47: Vì Sao Vào Chùa Lễ Tổ Trước? - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
53
115
Thương cha mẹ già bị con giết chết - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
69
2
Bài 45: HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN Viên Tịch | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
75
2
Bài 44: Thiếu nợ người, đem tiền cúng chùa có hết nợ không? - TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
110
2