Đêm nhạc Vũ Ngọc Toản

Theo em lên chùa - Đông Quân_Quỳnh Giang
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
Số lượt nghe: 7046
Số lượt tải: 859

Pháp âm cùng danh mục

Thầy là niềm tin - Đông Đào
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
9827
1189
Đời Tăng lữ - Thanh Sử
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
10402
1400
Anh là nguồn cội - Trang Mỹ Dung
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
5527
589
Về đâu em - Mai Hậu
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
5593
688
Bến tình chân - Lâm Minh Chi
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
4908
638
Có những đêm mơ - Phương Thùy
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
4511
555
Xin hãy cùng tôi - Quỳnh Giang
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
6690
830
Mênh mông tình thầy - Bích Phượng
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
6166
676
Em đã đến - Nguyễn Anh Trung
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
4000
447
Em bé ve chai - Phương Thùy
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
6256
814
Ơn thầy - Ngân Huệ
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
6236
733
Tương tư - Ngân Huệ
Đêm Nhạc Vũ Ngọc Toản
4158
548