Ngày Sau Ta Về Đâu

Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
Số lượt nghe: 17446
Số lượt tải: 2812

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7476
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10160
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9693
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10609
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16662
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13461
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8339
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
8989
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12157
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19125
2898
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19857
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11001
1535