Khóa Tu Mùa Hè 2008

Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Số lượt nghe: 6989
Số lượt tải: 1390

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26760
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14557
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5922
970
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9240
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3801
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4637
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4684
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6744
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18519
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10015
2371
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5019
1492
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3032
569