Khóa Tu Mùa Hè 2008

Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Số lượt nghe: 9182
Số lượt tải: 1563

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26705
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14506
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5862
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
6927
1390
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3751
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4585
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4618
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6697
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18472
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
9968
2371
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4966
1492
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
2996
569