Khóa 57

Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 17594
Số lượt tải: 3067

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8155
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65562
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
7935
1729
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12163
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2632
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2619
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5323
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2680
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3378
631