Khóa 57

Thanh thản niệm Phật
Giảng sư Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 3462
Số lượt tải: 631

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8239
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65641
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8027
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17667
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12255
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2721
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2702
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5400
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2760
525