Khóa 56

Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 10738
Số lượt tải: 1891

Pháp âm cùng danh mục

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9680
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11317
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14606
2534
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7158
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12512
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4481
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4921
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5701
925
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3183
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3875
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4329
636