Khóa 72

Tại Sao Tôi Đi Tu
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 13060
Số lượt tải: 1213

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8238
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6268
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6356
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6577
696
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
6528
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7162
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4057
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5147
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
4995
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
5814
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
5702
1025