Sống biết ơn và nói lời cảm ơn | Chùa Hoằng Pháp

Tu Sinh Viên - Video

Pháp âm: Sống biết ơn và nói lời cảm ơn

Lương Dũng Nhân

Số lần nghe: 3782 Số lần tải: 102

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Sinh Viên - VideoTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,473
    pháp âm : 58,705,849
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 32
 • Số người đang Online: 58

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009