Khóa 56

So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Giảng sư Thích Thiện Xuân
Số lượt nghe: 11281
Số lượt tải: 2071

Pháp âm cùng danh mục

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9642
1446
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14572
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10704
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7125
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12478
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4445
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4881
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5666
925
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3146
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3832
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4294
636