Khóa 71

Số Phận
Giảng sư Thích Trí Thường
Số lượt nghe: 15342
Số lượt tải: 1800

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14095
1968
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9315
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
5561
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
8491
1008
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7090
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
3443
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4003
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
2711
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7370
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7220
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7906
1519