Ngày Sau Ta Về Đâu

Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
Số lượt nghe: 8345
Số lượt tải: 1486

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7482
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10166
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9699
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10614
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16669
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13467
2097
Những người thầm lăng
Thùy Dương
8995
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12167
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19131
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17453
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19863
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11008
1535