Các Thể Loại Khác

Sen Trên Xứ Tuyết
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 737
Số lượt tải: 10

Pháp âm cùng danh mục

Xuân Trao Yêu Thương
Thích Tâm Lực
51
1
Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
Chùa Hoằng Pháp
105
1
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
325
1
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
714
1
Lễ cầu an đầu năm 2019
Chùa Hoằng Pháp
1459
1
Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đăng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
602
1
Cuộc thi học thuộc kinh Pháp Cú lần 01
Chùa Hoằng Pháp
646
1
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp - Hoa Kỳ
Chùa Hoằng Pháp
1440
3
Lễ hằng thuận
4899
112
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Cambodia
Chùa Hoằng Pháp
3544
72
Bản tin đại lễ Vu Lan 2016
5501
143
Trailer phim Tìm Về Bến Giác
Chùa Hoằng Pháp
5637
182