Lễ Sám Hối

Sân hận và cách đối trị sân hận
Giảng sư Thích Tâm Thạch
Số lượt nghe: 52
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Vội
Thích Tâm Mãn
7
1
Nhật Ký Sau Khi Chết
Thích Tâm Vượng
7
1
Vội
Thích Tâm Mãn
6
1
Nhật Ký Sau Khi Chết
Thích Tâm Vượng
60
1
Hai vị Phật sống
Thích Tâm Quảng
107
1
Hai vị Phật sống
Thích Tâm Quảng
19
1
Sân hận và cách đối trị sân hận
Thích Tâm Thạch
27
1
Hạnh Bố Thí
Thích Tâm Dược
134
0
Hạnh Bố Thí
Thích Tâm Dược
77
0
TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
Thích Tâm Trịnh
60
9
TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
Thích Tâm Trịnh
54
1
Giáo Dục Gia Đình
Thích Tâm Quyết
52
1