Khóa 83

Quyết tâm tiến đạo
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 14062
Số lượt tải: 422

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19258
766
Buồn
Thích Tâm Đại
8001
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15689
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16417
539
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23143
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6886
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7257
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9474
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5281
223