Khóa 83

Quyết tâm tiến đạo
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 6918
Số lượt tải: 258

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
18830
766
Buồn
Thích Tâm Đại
7621
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15358
896
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16113
538
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
13773
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
22860
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6544
266
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8647
289
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
4766
223