Khóa 83

Quyết tâm tiến đạo
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 7241
Số lượt tải: 258

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19249
766
Buồn
Thích Tâm Đại
7991
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15681
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16407
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14052
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23134
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6877
266
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9455
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5270
223