Quảng độ | Chùa Hoằng Pháp

Phật Sự

Pháp âm: Quảng độ

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 4467 Số lần tải: 181

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Phật SựTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,540
    pháp âm : 58,705,933
 • Đang truy cập
    Tin tức : 27
    Nghe pháp : 40
 • Số người đang Online: 67

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009