Quảng độ | Chùa Hoằng Pháp

Phật Sự

Pháp âm: Quảng độ

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 4386 Số lần tải: 167

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Phật SựTặng