Khóa 63

Quà tặng của chùa
Số lượt nghe: 2796
Số lượt tải: 465

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14394
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10793
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13327
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15338
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
10655
1235
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
2833
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5241
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3734
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
3855
626