Khóa 71

Phước Tràn Phước Vét
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 7416
Số lượt tải: 1251

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14135
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
15386
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9380
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
5622
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
8530
1008
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7129
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
3483
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4047
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
2750
560
Số Phận
Thích Trí Thường
7266
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7952
1519