Khóa 71

Phước Tràn Phước Vét
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 9312
Số lượt tải: 1383

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14091
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
15341
1800
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
5554
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
8489
1008
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7090
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
3442
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4002
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
2709
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7369
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7220
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7904
1519