Các Thể Loại Khác

Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 209
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
39
1
Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
Thích Tâm Thủ
130
4
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
42
1
Xuân Trao Yêu Thương
Thích Tâm Lực
120
1
Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
Chùa Hoằng Pháp
197
1
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
435
1
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
914
1
Lễ cầu an đầu năm 2019
Chùa Hoằng Pháp
1702
1
Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đăng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
749
1
Cuộc thi học thuộc kinh Pháp Cú lần 01
Chùa Hoằng Pháp
797
1
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp - Hoa Kỳ
Chùa Hoằng Pháp
1698
3
Sen Trên Xứ Tuyết
Chùa Hoằng Pháp
829
10