Video Phật Pháp Nhiệm Mầu

Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27 - Diệu Phước
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 35779
Số lượt tải: 4845

Pháp âm cùng danh mục

Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 35 - Phật tử Tịnh Quý
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
41468
2838
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 34 - Phật tử Tịnh Thịnh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
32387
3093
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 33 - Phật tử Nhuận Trực
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29584
3374
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 32 - Nghệ sĩ Hồng Tơ
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
37366
4574
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
36655
3920
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30 - Nghệ sĩ Châu Thanh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
35140
4272
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 29 - Hạnh An
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
33722
4703
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 28 - Cô Duệ & Cô Hỏi
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28780
4150
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Ca sĩ Nguyễn Đức
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
35004
4665
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25 - Tịnh Hà
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28898
3657
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 24 - Thanh Tường Phong
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
26745
3461
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 23 - Tấn Hào và Minh Thiền
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
25126
3688