Khóa 51

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 3962
Số lượt tải: 804

Pháp âm cùng danh mục

Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
5639
885
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
4486
846
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
7442
1277
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
2213
503
Tịnh độ ở đâu
Thượng tọa Thích Viên Trí
3553
708
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
2201
547
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
2303
499