Phật học thường thức kỳ 24 | Chùa Hoằng Pháp

Phật Học Thường Thức

Pháp âm: Phật học thường thức kỳ 24

Giảng sư: Thích Minh Thành

Số lần nghe: 1724 Số lần tải: 36

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Phật Học Thường ThứcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,165
    pháp âm : 57,729,503
 • Đang truy cập
    Tin tức : 46
    Nghe pháp : 61
 • Số người đang Online: 107

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009