Khóa 50

Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 3975
Số lượt tải: 764

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
4522
783
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
5536
800
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
7209
1194
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3765
800
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
2822
470
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
2406
505
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2954
533
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
3876
788
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
2727
579