Khóa 50

Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 4190
Số lượt tải: 764

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
4725
783
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
5775
800
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
7337
1194
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3886
800
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
2839
474
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
2434
507
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2985
537
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
3906
792
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
2749
580