Khóa 50

Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 3770
Số lượt tải: 800

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
4532
783
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
5547
800
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
7214
1194
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
3987
764
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
2822
470
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
2407
505
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2956
533
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
3877
788
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
2728
579