Phật Học Thường Thức Kỳ 23 | Chùa Hoằng Pháp

Video Phật Học Thường Thức

Pháp âm: Phật Học Thường Thức Kỳ 23

Giảng sư: Thích Minh Thành

Số lần nghe: 2710 Số lần tải: 763

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Video Phật Học Thường ThứcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,177
    pháp âm : 57,717,313
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 31
 • Số người đang Online: 51

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009