Khóa 65

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 10742
Số lượt tải: 1738

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16491
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8587
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11074
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10619
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17400
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3185
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3773
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3077
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3415
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6144
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
2988
386