Ơn Thầy Tế Độ | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Giỗ Tổ

Pháp âm: Ơn Thầy Tế Độ

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 2343 Số lần tải: 81

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Lễ Giỗ TổTặng