Ơn thầy tế độ | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Giỗ Tổ

Pháp âm: Ơn thầy tế độ

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 2557 Số lần tải: 103

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Lễ Giỗ TổTặng