Ơn thầy tế độ | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Giỗ Tổ

Pháp âm: Ơn thầy tế độ

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 2663 Số lần tải: 138

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Lễ Giỗ TổTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,268
    pháp âm : 58,693,228
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 46

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009