Lễ Giỗ Tổ

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 3530
Số lượt tải: 146

Pháp âm cùng danh mục

Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
638
5
Lễ giỗ Tổ 2017
6123
46
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1336
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6138
279
Lễ giỗ Tổ 2013
5508
361
Hoài niệm ân sư
4725
484