Khóa 83

Ơn sâu nghĩa nặng
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 4766
Số lượt tải: 223

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
18831
766
Buồn
Thích Tâm Đại
7622
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15359
896
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16115
538
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
13775
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
22861
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6546
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
6919
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8649
289