Lời Thầy Khuyên

Oai Nghi Người Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 22912
Số lượt tải: 3559

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
137
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19590
2865
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29989
4959
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16028
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12426
1894