Khóa 83

Nói với tuổi 50
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 8648
Số lượt tải: 289

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
18830
766
Buồn
Thích Tâm Đại
7621
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15359
896
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16114
538
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
13774
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
22860
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6545
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
6919
258
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
4766
223