Phước duyên gặp thầy

Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 12446
Số lượt tải: 2419

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16539
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
10903
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11015
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15235
2718
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8500
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
15655
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17973
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9225
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16516
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14229
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5575
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5471
297