Khóa 87

Niệm Phật tu hiền
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 2948
Số lượt tải: 128

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1504
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1709
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1925
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1923
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
1969
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4400
143
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2069
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2045
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
1653
36