Khóa 87

Niệm Phật tu hiền
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 1967
Số lượt tải: 90

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1503
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1707
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1924
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1922
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2948
128
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4399
143
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2068
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2043
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
1650
36