Ngày Sau Ta Về Đâu

Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
Số lượt nghe: 16408
Số lượt tải: 2453

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7182
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
9810
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9377
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10346
1337
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13169
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8056
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
8739
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
11855
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
18824
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17125
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19577
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
10756
1535